תוכנית עסקית - לתכנן ולהצליח

התוכנית העסקית בודקת את היוזמות ומוכיחה את כדאיותן. בעלי עסקים רבים מתנהלים על-פי תחושת בטן ולא מכינים כלל תוכנית עסקית. הם לא בודקים את השוק ואת הביקושים, מעלים רעיונות ויוזמות מבלי לבדוק לעומק את ההשקעה הנדרשת מהם ולרוב, כשהם נשאלים לגבי הדברים הבסיסיים ביותר הם לא יודעים לתת תשובות מדויקות.

אם אתם רוצים להצליח ובגדול, התחילו לגבש תוכנית עסקית כי לתכנן זה להצליח!

תוכנית עסקית המיועדת לבחון יוזמות ושינויים בעסק כוללת שלושה חלקים ובהם המרכיבים הבאים:

חלק א'

הצגת הרעיון – כולל מטרות ויעדי תפוקת התוכנית

תיאור השוק וניתוח הביקוש

תיאור המוצר – הפתרון, הפטנט, הייחוד או ההצעה ללקוח

 

חלק ב'

תיאור ההשקעה הנדרשת – כולל מבנים, ציוד ואנשים

פירוט תקופת ההרצה ותרגום להשקעה המתווספת להשקעה בסעיף קודם.

פירוט ההוצאות הקבועות ליוזמה – תקופת החזר ההשקעה נכנסת כסעיף בהוצאות הקבועות.

 

ההוצאות הקבועות כוללות שישה סעיפים מרכזיים:

  • שכר בעלים המוטל על היוזמה
  • הוצאות המקום (שכירות, רכישה וכד')
  • הוצאות התקורה הקבועות, הכוללות הכל (חשמל, ביטוחים, הנה"ח, אינטרנט..)
  • הוצאות שכר העובדים
  • הוצאות רכב
  • החזר השקעות

 

חלק ג'

ניתוח ההוצאות המשתנות – חישוב אחוז הרווח הגולמי למוצר.

תחזית התפלגות מוצרים וחישוב רווח גולמי משוקלל.

חישוב נקודת האיזון – תרגום הסכום לאיזון למכירות מוצרים ליום, או לתקופה אחרת.

פירוט הכדאיות וניתוח סבירות התוכנית.